Vi presenterar här en programförklaring vilken antogs av de båda trogna biskoparna från Mexico Moises Carmona och Adolfo Zamora 1983 och som vi helhjärtat stödjer!

 
Vi håller för sant att den apostoliska Stolen varit vakant alltsedan Påve Pius XII:s död 1958 och detta genom kraften av det faktum att de som valdes att efterträda honom inte hade de nödvändiga kanoniska förutsättningarna som är nödvändiga för att vara legitima kandidater för påveämbetet. ....Vi stödjer oss på bullan Cum Apostolatus Officio som kungjordes av Påve Paul IV år 1559, i kraft av denna anser vi att varken Angelo Roncalli, Giovanni Batista Montini, Albiono Luciani eller Carol Wojtyla någonsin varit legitima påvar och att deras handlingar varit av noll och intet värde. Vi förklarar att den nya ‘mässan’ är ogiltig. Vi förklarar också att introducerandet av denna nya ‘mässa’ ger signaler om stadfästandet av en ny humanistiskt grundad religion i vilken Gud den Allsmäktige inte längre tillbedjes, såsom Han önskar att tillbedjas
Home

.