Kära vänner i tron!
 
Bilden är tagen från Benediktus 16:s besök i blå moskén i Konstantinopel. Den s.k. ´påven´ vänd mot mecka i bön.