Månadens böneämne:

FEBRUARI 2017:

UNDER FEBRUARI MÅNAD BETRAKTAR VI DEN HELIGA JUNGFRUNS UPPENBARELSE I LOURDES: O GUD, SOM I DEN OBEFLÄCKADE UNDFÅNGNA JUNGFRUN BERETT DIN SON EN VÄRDIG BONING. FÖRLÄNA OSS, VI BEDJA DIG, ATT VI, SOM FIRA HENNES UPPENBARELSE, MÅ ERNÅ KROPPENS OCH SJÄLENS HÄLSA. GENOM KRISTUS, VÅR HERRE. AMEN.Tilllbaka till Adoremus startsida