För Er som är intresserade av bra katolsk litteratur, kan redaktionen i Landvetter stå till tjänst med följande alster!

A.D.O Datus, Ab Initio, Sedesvakantist - den naturliga vägen. 96 sidor. Pris 50:-   

Aquino, Thomas ab, Förklaringar av den kristna tron. 158 sidor. Pris 70:-

   Bochénski, JM, Vägar till filosofin. 121 sidor. Pris 50:-

Fr. Anthony Cekada, The problems with the prayers of the Modern 'mass' 46 sidor, 45:-

    Coomaraswamy, Rama P, The Problems with the new Mass. 90 sidor Pris 60:-

   Den Heliga Mässan, äldre katolska böner, samt den heliga Mässans oföränderliga delar,  120 sidor. Pris 60:-

    Execrabilis, Dekret av Pius II av år 1460,  20 sidor Pris 20:-

   Gerlach, Josef S.J, Den Katolska liturgiens medelpunkt,  60 sidor Pris 50:-

Kring Altaret, Frågor och svar om den heliga Mässan - nyttig att läsa för dagens konvertiter! 30 sidor. Pris 30:-

    Lefebvre, Marcel, Från Luthermässan till den nya mässordningen,  16 sidor   Pris 20:-

   Leo XIII, påve, Encyklika om Kyrkans enhet, 40 sidor. Pris 45:

   LE Roux, Abbé Daniel, Peter, Lovest Thou Me?, 215 sidor. Pris 125:-    En ”teologisk” resa i tid och rum med Johannes Paulus 2 mellan 1979-90

    Liguori, Alfons Maria, The glories of Mary,  248 sidor. Pris 40:-

     Pius X, Påve, Dekret angående förstkommunikanternas ålder av år 1910,     17 sidor. Pris 25:-

  Pius XI, påve, Mortalium Animos - om främjandet av den sanna ekumeniken,     15 sidor. Pris 20:- OBS! Ny utgåva!!!

  Pius XI, påve, Om ungdomens Kristliga Uppfostran,  49 sidor. Pris 40:-

   Pius XII, påve, Mystici Corporis Christi,  64 sidor. Pris 45:-

    Prästvigningens Ceremonier, 32 sidor. Pris 30:-

  Rademacher, August S.J, Trons hemlighet, Om Altarets Sakrament,  99 sidor. Pris 60:-

   Rosén, Mikael, De sju sakramenten, angående den efterkonciliära 'kyrkans' sakramentlära,  43 sidor. Pris 60:-

Vennari, John The Permanent Instruction of the Alta Vendita. Pris 30:-

   Rätt tro, Översättning 1943 från danskan - om skillnaden mellan katolsk och protestantisk tro - rekommenderas att läsa för vissa 'katolska biskopar' i Sverige mm.    35 sidor. Pris 40:-

            VIDEO: THE IMMEMORIAL TRIDENTINE MASS. Den eviga Mässan inspelad i    Our Lady of Sorrows basilica i Chicago omkr. 1940. Längd C:a 90 min. Kassetten kostar 60:- i uthyrning 1 vecka - och därefter 50:- per åtföljande veckor.

  Redaktionen tillhandahåller även skapular, rosenkransar, helgonbilder samt    affischer. Det finns även äldre exemplar att beställa av Sveriges enda romersk-katolska tidskrift - Adoremus in Aeternum - vilken utkommer 8-10 ggr. per år.

   Vid betalning av samtliga alster - var vänlig och använd Adoremus postgirokonto    441 75 10 - 7.  

                              LYCKA TILL  MED BESTÄLLNINGARNA!!!

Till Adoremus förstasida